Nội Quy Dịch Vụ - TOS

 

 

Bảo mật thông tin

 

Chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin về khách hàng hay gói hàng mà khách đã đặt cho bên thứ ba hay bất kì đơn vị nào khác! Đó là cam kết của chúng tôi.

 

 

Những trường hợp nào MuaLikes sẽ trả lại tiền cho bạn:

 

+ Chúng tôi không hoàn thành đơn hàng như mô tả

+ Chúng tôi cung cấp sản phẩm sai so với đơn hàng của bạn

+ Số Likes/followers/subscribers/views... không ổn định nghĩa là số likes/followers/subscribers/views...bị giảm sau khi đã nhận được.


Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền trong vòng 24 giờ từ khi 2 bên xác nhận qua tin nhắn!

 

 

Những trường hợp MuaLikes sẽ không hoàn lại tiền:

 

+ Bạn xóa trang (channel/video/fan page/profile... link) mà bạn đã cung cấp trong khi chúng tôi đang thực hiện. Sau khi hoàn thành đơn hàng, nếu bạn xóa link chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm 

 

+ Bạn sử dụng nhiều dịch vụ cùng 1 lúc cho cùng 1 trang. Chúng tôi sẽ không biết được đâu là số like.view/follow/subscribe...mà chúng tôi đã tăng. Ngoài ra, những dịch vụ khác có thể cung cấp bạn like/view/follow/subscribe không ổn định. Do đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp này!

 

+ Trang của bạn vi phạm nội quy của những trang mạng xã hội và bị xóa bỏ vì bất cứ nội dung gì! 

 

 

Mualikes.com - Giải pháp toàn diện cho thương hiệu của bạn